ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ

БОРИС ТРАЈКОВСКИ-НОВА 2020

 -----------

19 декември 2019

Почитувани ученици,

Уште еднаш Ви благодариме за учеството на програмата за стипендирање Борис Трајковски - НОВА.

Резултатите се приложени подолу. Рангирањето започнува со најдобриот и завршува со најнискиот постигнат резултат. Прикажани се резултатите од пишувањето состав на дадена тема.

Кандидатите пласирани од реден број 1 (еден) до реден број 18 (осумнаесет) на ранг листата се пласираат во вториот круг (линк до резултати)

Според резултатите на тестирањето од првиот круг, 18 кандидати се повикани да земат учество во вториот круг. Оваа бројка ги вклучува кандидатите кои ги исполнија сите критериуми од рубриката, и целосно одговорија на зададената тема.

Учениците кои продолжуваат понатаму ќе добијат дополнителни инструкции (на нивните електронски адреси) за поднесување на документи.

Вториот круг натпреварување ќе се одржи во февруари 2020 година во Гимназијата НОВА (прецизниот датум дополнително ќе биде објавен).

Доколку се потребни дополнителни информации за доделената оценка, Ве молиме најавете се (admissions@nova.edu.mk) и ќе бидете поканети во петок, 20 декември помеѓу 12:00 и 15:00 часот заедно да го погледнеме напишаниот состав.

 

Со почит,

Фондација Борис Трајковски и

Гимназија НОВА

При оценувањето се користеше следнава скала на оценување:

4

★     Strong mastery of persuasive writing;

★     Clearly stated position, with at least two strong reasons offered in support; reasons further supported by details that are clearly articulated and appropriate for the given context;

★     Follows a clear, logical progression;

★     Employs appropriate transitions to direct the reader through;

★     Effectively uses persuasive language to make one’s point across;

★     Anticipates opposing arguments, concerns, and questions, and addresses them with points that are relevant and convincing;

★     All aspects of the prompt are addressed.

3

❏    Reasonable mastery of persuasive writing;

❏    Clearly stated position, reasons offered in support; somewhat elaborated;

❏    Overall argument is appropriate and convincing;

❏    Ues effective vocabulary and sentence structure, and employs persuasive language to communicate a position;

❏    Anticipates opposing arguments and addresses them;

❏    Reads as a complete piece of writing.

2

➔    Weak mastery of persuasive language;

➔    States a position, with some attempt to defend it, but contains at least one significant weakness;

➔    Has some kind of an organizational strategy, but there may be significant breaks in the logical progression, making the argument difficult to follow;

➔    Attempts have been made towards using persuasive language, but with little command of this technique;

➔    Anticipates opposing arguments, however fails to address them clearly or adequately;

➔    Some aspects of the prompt are missing.

1

  • Lacks understanding of persuasive writing;
  • Evident that the writer has read and tried to respond to the prompt, however, the response lacks focus and coherence;
  • Little to no sense of organizational strategy or logical progression;
  • Reasons offered may not satisfactorily support the argument; support for reasons is weak or non-existent;
  • Persuasive strategies are poorly executed;
  • Opposing arguments have been avoided or addressed in a confusing or ineffective way;
  • Underdeveloped.

NS

The response is illegible, incoherent, off-topic, blank, or written in a language other than English.