ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ

БОРИС ТРАЈКОВСКИ-НОВА 2022

The NOVA-Boris Trajkovski Scholarship competition for 2021-2022 will take place in February/March 2022. In the meantime, please follow information about this year’s process on our website/social media. 

Програмата за стипендирање НОВА-Борис Трајковски за учебната 2021-22 ќе се реализира во периодот февруари-март 2022. Повеќе информации ќе бидат објавени на нашата веб - страница и на социјалните медиуми. Следете не!

11.11.2021