5 May 2022

Day of the Macedonian Language

Нека овие зборови на нашата ученичка одекнуваат во вечноста, како потсетник за Човекот кој е најзаслужен за нашиот мајчин јазик. Нека ни е честит Денот на македонскиот јазик.

May these words, read by our student, echo in eternity, as a reminder of the Human, who is most deserving for our mother tongue. Happy Day of the Macedonian Language.